top of page

מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט של מדיסון

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") חלה על האופן בו מדיסון פארמה (להלן: "מדיסון" או "אנחנו"), שומרת על פרטיות משתמשי האתר. המידע להלן מתאר את האופן שבו מדיסון אוספת ומעבדת מידע אישי ממך ואודותיך, בנסיבות הבאות:

•                     כאשר הנך מדפדף או מבקר באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר");

•                     כאשר הנך משתמש, או פועל באתר האינטרנט שלנו או בפלטפורמה אחרת של מדיסון;

אנא קרא מדיניות פרטיות זו בעיון, לצורך הבנה של נהלינו ושל זכויותיך בנוגע למידע האישי שלך. "מידע אישי" משמע כל מידע שניתן להשתמש בו, לבדו או עם מידע אחר, על מנת לזהות באופן ייחודי כל אדם פרטי וכן כל מידע הנחשב כמידע אישי על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981.

מדיניות פרטיות זו מתארת את השימוש שייעשה במידע האישי שלך ועל זכויותיך. אינך מחויב/ת לספק לנו את המידע האישי, ואתה מאשר בזאת כי מסירת המידע האישי שלך נעשית על פי רצונך החופשי. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות במלואה, אנא הימנע מלמסור לנו מידע אישי והימנע מאינטראקציה עמנו בנסיבות המנויות לעיל.

תוכן העניינים:

•                     איזה מידע אנו אוספים, מדוע אנו אוספים אותו והאופן שבו אנו משתמשים בו

•                     גילוי מידע אישי

•                     העברת מידע אישי

•                     זכויותיך

•                     קישורים לאתרים אחרים

•                     כלי ניתוח

•                     אבטחת מידע

•                     החזקת מידע

•                     פרטיות ילדים

•                     שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות

•                     שינויים ותיקונים במדיניות הפרטיות

איזה מידע אנו אוספים, מדוע אנו אוספים אותו והאופן שבו אנו משתמשים בו:

כאשר הנך מדפדף או מבקר באתר האינטרנט שלנו:

·         אנו אוספים מידע לא אישי, הכולל את משך הגלישה, התכנים אליהם ניגשת באתר האינטרנט, תדירות והיקף שימושך באתר האינטרנט ומידע אודות מחשבך וחיבור האינטרנט, לרבות מערכת ההפעלה בה הנך משתמש וסוג הדפדפן. כמו כן, אנו אוספים מידע אודותיך באמצעות עוגיות (Cookies”") וכלי ניתוח, למטרות אנליטיות נחוצות. למידע נוסף, נא קרא את ה-Cookies Policy שלנו.

·         אנו אוספים מידע זה עם כלים של צדדים שלישיים, כגון Google analytics.

כאשר הנך משתמש, או פועל באתר האינטרנט שלנו או בפלטפורמה אחרת של מדיסון:

·         אנו אוספים מידע שעל בסיסו ניתן יהיה לזהותך באופן אישי, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שמך, כתובת הדוא''ל, מספר הטלפון, החברה וכל מידע אחר שתבחר למסור לנו. מידע אישי ייאסף אך ורק אם יתקבל ממך באופן רצוני, כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, באמצעות מילוי טופס יצירת קשר או כל טופס אחר הזמין באתר האינטרנט או באמצעות בקשה להצטרף לרשימת הדיוור שלנו.

·         אנו נאסוף מידע אישי שלך על מנת להגיב לבקשה ספציפית ממך, ועל מנת לספק לך שירותים שברצונך לקבל. איסוף מידע כאמור יאפשר לנו להעניק לך סיוע טכני ומקצועי.

·         אם תירשם לרשימת הדיוור שלנו, אנו נשתמש במידע שלך על מנת לשלוח לך (לכתובת הדוא''ל שמסרת בעת הרישום) ניוזלטרים ועדכונים, וכן על מנת לעדכן אותך באירועים שיווקיים המאורגנים על ידנו (וכן אירועים דומים המאורגנים על ידי צדדים שלישיים). באפשרותך להימחק מרשימת הדיוור שלנו בכל עת באמצעות לחיצה על קישור "unsubscribe" בניוזלטר.

·         אנו רשאים למסור מידע זה לפלטפורמות צד ג', כגון פלטפורמות דוא''ל ו/או ספק שירותי אחסון (כמפורט להלן).

גילוי מידע אישי:

בנוסף לנמענים המתוארים לעיל, אנו רשאים למסור את המידע האישי שלך כדלהלן:

 

·         בהתאם לנסיבות העניין, לשותפים העסקיים שלנו, אשר עמם אנו מציעים במשותף מוצרים או שירותים. כמו כן, אנו רשאים למסור את המידע האישי לחברות אחרות בקבוצת מדיסון.

·         במידת הצורך, לרגולטורים, בתי משפט או רשויות מוסמכות, לציית לחוקים, לתקנות ולכללים החלים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוקים פדרליים, מדינתיים או מקומיים) ובקשות של רשויות אכיפת חוק, רגולטוריות ורשויות ממשלתיות אחרות, או אם הדבר נדרש על פי צו בית משפט;

·         אם, בעתיד, נמכור או נעביר, או נשקול למכור או להעביר, את כל או חלק מעסקינו, מניותינו או נכסינו לצד שלישי, אנו נגלה את המידע האישי שלך לצד שלישי כאמור (קיים או פוטנציאלי) בנוגע לעסקאות הנזכרות לעיל;

·         במידה שחברתנו תירכש על ידי- או תמוזג עם- חברת צד ג', או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה, אנו שומרים על הזכות להעביר, לגלות או להמחות את המידע האישי שלך בקשר לאירועים כאמור, לרבות, בנוגע ל-, או במהלך משא ומתן לקראת, כל מיזוג, מכירת נכסי חברה, איחוד או הסדר חוב, מימון או רכישה של כל חלק מפעילותנו על ידי או ל-חברה אחרת; ו/או 

·         במקרה בו נתת את הסכמתך למסירת או העברת המידע האישי שלך על ידנו;

העברת מידע אישי

 

·         אחסון: אנו מאחסנים את המידע האישי אצל SPD Hosting בשרתים הנמצאים בישראל.

·         העברות פנימיות: העברות בתוך קבוצת מדיסון כפופות להסדרים ונהלים פנימיים של הקבוצה, אשר מחייבים כל חברה להבטיח כי המידע האישי יזכה לרמה הולמת של הגנה, בכל מקום אליו יועבר.

·         העברות חיצוניות: כאשר אנו מעבירים מידע אישי שלך אל מחוץ לאיחוד האירופי/לאזור הכלכלי האירופי (לדוגמה לצדדים שלישיים המספקים לנו שירותים), העברות אלו יהיו כפופות במידת הצורך להסדרים משפטיים לטובת הגנה על המידע האישי שלך.

 

זכויותיך:

הנך רשאי, בכל עת, לבקש עיון, ולתקן את המידע הנוגע לך. למימוש אפשרויות אלו, נא פנה ל-privacy@medisonpharma.com.

במדינות מסוימות, בייחוד באלו הנמצאות באיחוד האירופי או באזור הכלכלי האירופי, ייתכן שיוקנו לך זכויות מסוימות בנוגע למידע האישי שלך. בכפוף לזכויות כאמור, עשויות להיות לך הזכויות הבאות:

  1. לבקש תיקון של המידע האישי הנוגע לך, כאשר המידע אודותיך המוחזק על ידינו הנו שגוי או חסר.

  2. להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר.

  3. להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך, כאשר הבסיס החוקי לעיבוד כאמור הוא כי העיבוד נחוץ לצורך אינטרסים לגיטימיים שלנו.

  4. להתנגד לקבלת החלטות אוטומטית (לרבות אפיון (Profiling)) בנסיבות מסוימות.

  5. לבקש מחיקת המידע האישי שלך בנסיבות מסוימות, כגון כאשר העיבוד אינו נחוץ עוד למטרה שלשמה נאסף במקור, ואין כל סיבה הכרחית להמשיך לעבד או לאחסן אותו;

  6. לקבל את המידע האישי שלך או לבקש מאיתנו להעביר אותו לגורם אחר כפי שמסרת לנו, אשר אנו מעבדים באופן אוטומטי, כאשר העיבוד על ידנו נעשה על פי הסכמתך או נחוץ לצורך ביצוע הסכם עמך.

7.       להתלונן לרשות המקומית שלך (כלומר, מקום מגוריך, מקום עבודתך או מקום ההפרה לכאורה) המפקחת על הגנת המידע בכל עת או בפני המוסדות הרלבנטיים במקום מגוריך. אנו מבקשים כי ראשית תנסה לפתור עמנו כל בעיה, לפני שתפנה לרשות המפקחת המקומית שלך ו/או במוסד הרלבנטי.

בעת עיבוד בקשתך, ייתכן שנבקש ממך מידע נוסף לצורך אימות זהותך ולצרכי אבטחה, לפני עיבוד ו/או טיפול בבקשתך. אם תרצה להגיש בקשה בנוגע לכל האמור לעיל, תוכל לפנות אלינו בכתובת: privacy@medisonpharma.com.

קישורים לאתרים אחרים:

אתר אינטרנט זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. עליך לדעת כי אתרים אחרים אלו אינם כפופים למדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על פעולות המידע המבוצעות על ידי ספקי מוצרים או שירותים אחרים, מפרסמים או אתרים אחרים, חברות או אנשים אחרים, אשר אינם בבעלותה או בשליטתה של מדיסון. אנו מציעים כי במקרה של קישור לאתר אחר, תקרא תמיד את מדיניות הפרטיות של האתר לפני שתמסור כל מידע אישי מזהה.

כלי ניתוח:

·         Google Analytics. אתר האינטרנט משתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר האינטרנט. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים באתר אינטרנט זה, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרי אינטרנט הם משתמשים לפני הכניסה לאתר אינטרנט זה.  אנו משתמשים במידע המתקבל ב-Google Analytics על מנת לתחזק ולשפר את אתר האינטרנט.  איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש ב-Google Analytics ובין מידע אישי הנאסף על ידנו.  יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך באתר אינטרנט זה, מוגבלת על פי הסכם השירות של Google Analytics, המפורסם בכתובת https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של ה-Google Analytics Opt-out Browser Add-on, הנמצא בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

אבטחת מידע:

אנו מחילים אמצעים סטנדרטיים, או מחמירים יותר, על מנת להבטיח את הגנת, סודיות, שלמות וזמינות המידע האישי אותו אנו מעבדים. אנו משתמשים באמצעי הגנה פיזיים, טכניים ומנהליים, ובוחנים ומעדכנים אותם מעת לעת. אנו עושים מאמץ להגביל את הגישה למידע האישי על בסיס 'צורך לדעת', על מנת לספק לך שירותים. במקרה של פגיעה באבטחת המידע, ננקוט בכל פעולה סבירה לצמצום כל נזק. אף שנעשה ככל יכולתנו על מנת להגן על המידע האישי, לא נוכל להבטיח את הגנת המידע המועבר לאתרנו או לחברות הקבוצה, והעברה כאמור הנה באחריות המשתמשים.

שמירת מידע:

המידע האישי שלך יישמר עד שנמחק אותו באופן יזום או אם תשלח בקשת מחיקה תקפה, לתשומת לבך, בנסיבות מסוימות אנו רשאים לשמור את המידע האישי שלך לפרקי זמן ארוכים יותר, לדוגמה (1) כאשר אנו נדרשים לעשות זאת על פי דרישות חוקיות, רגולטוריות, דרישות מס או דרישות חשבונאיות, או (2) על מנת שתהיה לנו רשומה מדויקת של פעילותך עמנו בכל מקרה של תלונות או מחלוקות, או (3) אם אנו סבורים כי צפויה תביעה בנוגע למידע האישי או לפעולות שלך. בנוגע לשמירת עוגיות ((“Cookies”, אנא פנה ל- Cookies Policy שבאתר.

פרטיות ילדים:

אתר האינטרנט לא נועד לילדים מתחת לגיל 16 שנים. איננו אוספים ביודעין או במתכוון מידע אודות ילדים שטרם הגיעו לגיל 16 שנה. אם הנך מתחת לגיל שש עשרה (16) שנים, אל תמסור לנו מידע אישי ללא מעורבות הורה או אחראי המשמורת שלך. לעניין ה-GDPR, איננו מתכוונים להציע information society services ישירות לילדים.  במידה שייודע לנו כי תמסור מידע אישי תוך הפרת דיני הפרטיות החלים, אנו שומרים על זכותנו למחוק אותו. אם הנך סבור כי ייתכן שיש בידינו מידע כאמור, נא פנה ל- privacy@medisonpharma.com.

שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות:

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לנהלים המתוארים לעיל, ניתן לפנות אלינו בכתובת privacy@medisonpharma.com. בעל המאגר בנוגע למדיניות פרטיות זו הנו מדיסון פארמה בע''מ.

שינויים ותיקונים במדיניות הפרטיות:

אנו שומרים על הזכות לשנות או לתקן מדיניות פרטיות זו בכל עת.  במקרה של שינוי המדיניות, נעדכן פרסום זה בהתאם. אנא קרא מדיניות פרטיות זו באופן תדיר, על מנת להיות מעודכן בנוגע למדיניותנו העדכנית.

 

דף זה עודכן ביום אוקטובר 2023

bottom of page